Vekomst

Historie og hvorfor et museum

 Statsradiofonien blev oprettet den 1. april 1925 med primitive radiostudier i Hovedtelegrafstationen i Købmagergade i København og en sender i Jorcks Passage. Siden er der løbende sket en modernisering og udvidelse af faciliteterne, der benyttes til produktion og udsendelse af programmerne. Fjernsynet startede sine forsøgsudsendelser i 1949 fra Radiohuset i Rosenørns Allé og regelmæssige udsendelser i oktober 1951. Meget af det gamle materiel er desværre gået tabt, men en del er heldigvis bevaret for eftertiden.

Det er hidtil bevaret uregistreret og udokumenteret i DR’s magasiner.

I forbindelse med udflytningen til DR’s nye domicil på Amager, DR-Byen, var der opstået et meget påtrængende behov for at registrere og sortere de opmagasinerede effekter, ligesom det er vigtigt at bevare eksempler på det nuværende produktionsudstyr. Mange effekter findes i flere eksemplarer af varierende kvalitet, og der findes en del effekter, det næppe har den store interesse at bevare.

Efter en  opfordring fra DR enedes en kreds af gamle DR medarbejdere om at oprette en forening, der på frivillig basis skulle identificere, registrere og sortere de gamle effekter, der fyldte mer end 600 m2 magasinplads. Det skete ved en stiftende generalforsamling den 5. januar 2004 afholdt i TV-Byen.

Foreningen har nu ca. 35 medlemmer, der for tiden betaler et årligt kontingent på 50,- kr. Arbejdet med at skaffe overblik over omfanget af bevaret udstyr er nu i fuld gang og meget er allerede registreret. Registreringen sker i en database, der kommer til at indeholde relevante oplysninger om udstyret samt foto. Databasens indhold vil på et senere tidspunkt blive gjort tilgængeligt på en speciel hjemmeside. Vi søger i videst muligt omfang at gøre udstyret funktionsdygtigt. Har vi flere eksemplarer af samme slags udstyr, tilbyder vi det overskydende udstyr til andre relevante museer eller samlere. Udstyr, der ikke har interesse, må vi desværre kassere.   

Det er naturligvis vort ønske, at vi kan oprettes et permanent museum med det gamle udstyr, så eftertiden kan danne sig et indtryk af, hvorledes radio- og fjernsynsprogrammer er blevet produceret gennem tiderne. Dette ønske er endnu ikke gået i opfyldelse af økonomiske og arealmæssige årsager. I stedet håber vi at kunne organisere mindre skiftende udstillinger med en periodes typiske udstyr.

Alt det bevarede udstyr er DR’s ejendom ligesom DR ejer og stiller lokaler og andet materiale til rådighed for foreningens arbejde. Foreningens medlemmer stiller frit ekspertise og egen arbejdskraft til rådighed for arbejdet med at dokumentere og bevare en materiel del af DR’s historie.

Maj 2010/JAH/MB/PET 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

26.10 | 18:08

STUDIE 5 (fjernsynsstudie) som jeg forstår det ud fra tegningerne lå studiet i stueplan i Radiohuset ?? Jeg husker The Cliffters i "Nye Navne" i 1961...

...
06.10 | 12:42

Hvad er DRmuseets aktuelle situation? Siden er lidet oplysende, men DR er mangeårigt fælleseje. Min far var mange år DR producer og fotograf siden 50erne

...
06.09 | 13:26

ST 5 var oprindeligt et radiostudie, og ja - der er nogle tegninger som jeg vil finde frem, men hvad der findes af foto er mere usikkert, mvh

...
01.09 | 20:13

Findes der fotos af/fra studie 5 Radiohuset og evt. en plan over studiet ?

...
Du kan lide denne side