Museumsforeningen

Referat af ordinær generalforsamling.

Onsdag den 30. juni 2021 kl. 14.30 i DR byen
Punkter ifølge vedtægterne:

A: Valg af dirigent, Flemming Petersen blev valgt
i. Godkendelse af ændret dagsorden grundet Corona.
ii. Godkendelse af aflysning af generalforsamling 2020
iii. Godkendelse af beretning for 2019 (tidligere udsendt)
iv. Godkendelse af regnskab for 2019 (tidligere udsendt)

Punkterne i til iv blev godkendt.

B. Beretning om foreningens virke i 2020:
  
Året 2020 og foreningens arbejde i 2020 har været, som de forrige år, nærmest kaos.
Vi startede året i fin form udpakning efter flytningen, sætte på hylder osv. Alt stod hvor flyttefolkene havde sat det, så der gik tid med at finde tingene og med at finde os selv. Det gik rigtig godt vi fik indkaldt til ordinær generalforsamling, vi så frem til etablering af radiostudie, det franske studie, Tv studiet , videobåndmaskinerne, servicepladserne, og alt det der, men så slog coronaen til, faktisk med nul varsel blev alt lukket, så vi måtte aflyse generalforsamlingen, det betød også at vi ikke måtte komme i DR byen. Vi prøvede så da der kom en lille åbning at indkalde en ny generalforsamling, og måtte aflyse. Med al den optimisme vi kunne præstere indkaldte vi så igen til 16. september og måtte igen, igen aflyse. Så opgav vi, der blev ingen generalforsamling i 2020.
   Hvad har vi så nået i 2020. Med den sporadiske adgang var det begrænset hvad vi kunne nå ligesom vi måtte konstatere at fremmødet fra arbejdsgruppen ikke var helt som det var i TV byen. Der er dog pakket meget ud, vi passer fortsat udstillingen i DR byen, men de store fremskridt i museumsarbejdet blev det ikke til.
    Vi er nu underlagt ENIGMA. Indtil nu fungerer det stort set tilfredsstillende, med primært Arne som deres ankermand. Der er dog problemer. DR museumsforeningen har siden starten i 2004 udbetalt kørepenge til medlemmerne af arbejdsgruppen. De blev dækket dels af vort tilskud fra DR og i flere tilfælde af ”lidt ekstra” skaffet af vore skiftende kontaktpersoner. ENIGMA har dog den indstilling af der ikke skal betales kørepenge til frivillige. Her er vi helt uenige, stort set alle i arbejdsgruppen bor ikke på Amager, og det er ret mange penge de skal have med hjemmefra, når der nu ovenikøbet skal betales for parkering. Hele dette spørgsmål er under forhandling med ENIGMA.
   Selv i det kaos og coronaprægede 2020 glædede det os at samarbejdet med Ringsted Radio Museum og specielt Ringsted Bjarne fortsat fungerer, Vi deltog i deres loppemarked , Ikke det helt store økonomiske udbytte, men en masse særdeles interesserede deltagere med en masse spørgsmål om os og vores virke er ikke det værste man har. Det var også et arrangeret marked med høj service, vi manglede hverken vådt eller tørt, tak til Bjarnes hustru Marianne. I foreningen kan vi
med glæde konstatere, at der er kommet 8 nye medlemmer.
   Udlejning har der ikke været meget af i 2020, desværre. Det kommer nok når verden er blevet mere normal. Der kommer dog stadig nye effekter og arkivalier ind. Vi har den aftale med DR, at vi, når der udfases udstyr, har mulighed for at vurdere om det har museal værdi. Der er også tidligere medarbejdere der tænker på os. Vi har tidligere modtaget en stor samling fra Brummerstedt og PH, her i 2020 har vi med tak modtaget en samling primært arkivalier fra Piet van Deurs.
    Med stor beklagelse modtog vi i 2020 meddelelse om, at Per Tidgen, formand for foreningen fra dens start, af helbredsmæssige grunde måtte trække sig fra arbejdet i museumsforeningen. Vi havde derfor i bestyrelsen haft planer om, ved den ordinære generalforsamling i 2020 at udnævne Per Tidgen, til æresmedlem. Det kunne som tidligere nævnt ikke lade sig gøre, så beslutningen blev, at Poul, Lars og Robert besøgte Per, overrakte ham diplomet og takkede for det
enorme arbejde han har lagt i museumsarbejde for DR og for museumsforeningen fra dens start i 2004. Vi håber generalforsamlingen kan bakke op om den beslutning.
    I 2020 fik vi gang i vores nyhedsbreve. Der har været dejlig mange positive tilbagemeldinger, så det fortsætter, Vi glæder os også over den stigende interesse for DR vi kan se på Facebook, hvor også grupperne ”Vi der har arbejdet i radiohuset” og gruppen ”Vi der har arbejdet i TV-byen” er meget aktive. Vores hjemmeside er lidt altmodisch, den skal der arbejdes videre med, kommunikation udadtil er vigtigt,
    I 2021 fylder dansk TV 70 år (første officielle udsendelse 2. oktober 1951). Vi har allerede prøvet at råbe DR op – indtil nu uden mærkbart resultat.
    Vi ser i bestyrelsen frem til et 2021 der forhåbentlig bliver med nedlukning af pandemien, og giver arbejdsgruppen og bestyrelsen bedre arbejdsvilkår. Hermed overgives bestyrelsens beretning til generalforsamlingen.
   Et par ord om2021-indtil nu: Sporadisk adgang i første del af året- først 1 så 2 og så er der her i foråret lukket mere op. Vi er langt med radiostudiet og det franske studie. Fl.P. er godt i gang med gennemgang af filmudstyret, Nils har sat masser af effekter på plads i reolen. Servicepladser er etableret, udstyret er ved at være flyttet ind i de rette rum, men der er laaaaang vej. Vi har modtaget private samlinger fra Brummerstedt , Piet van Deurs og Mogens Vemmer. Vi er i dialog med ENIGMA om problematikken med kørepenge. Da vi p.t. ikke har mulighed for at betale kørepenge, har vi besluttet at holde ferie i juli måned. Vi må se hvad forhandlingerne kan føre til. Igen i år deltager vi i Ringsted sommermarked, det er den sidste søndag i august.


Beretningen blev godkendt.

C. Fremlæggelse af regnskab 2020 til godkendelse, Regnskabet blev godkendt
D. Indkomne forslag. - Ingen indkomne forslag.
E. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.  - Kontingentet blev hævet til 100Kr. fra 2022.

F. Valg af bestyrelse og valg af suppleanter:
Flemming Olsen
Poul Fuglsang
Robert Müller
Lars Blücher
Andreas Møller
Suppleanter:
Nils Lind Petersen
Klavs Lund
Alle blev valgt med akklamation

G. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor: Svend Erik Lykkemose
Revisorsuppleant: John G. Pedersen
Begge blev valgt med akklamation

H. Kommende aktiviteter, endnu ingen planlagte

I. Eventuelt.
Per takkede for sin tid i Museet, og for udnævnelsen til æresmedlem.
Det blev modtaget med stående bifald!

Generalforsamlingen var slut Kl.:15:05 , der var 20 fremmødte
Per takkede for sin tid i Museet, og for udnævnelsen til æresmedlem.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Søren Koch | Svar 30.06.2015 12:34

Jeg er meget interesseret i at deltage i eventuel fremtidig rundvisning.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

10.07 | 13:33

Det er alletiders at I har lagt den spændende udsendelse om "Bag om Hamlet" ud på nettet! Tusind tak for det!

...
06.01 | 12:40

tak for ros, DR er helt ude af TV byen, og kun de nye filmstudier bruges vist endnu af 'FilmGear'

...
05.01 | 14:22

Hej!
Jeg har netop opdaget denne siden og foreningen. Fantastisk!
Da jeg i dag var forbi Gyngemose Parkvej spekulerede over om studierne stadig er aktive?

...
26.11 | 22:02

hej Kim, vi er lettere underdrejet, og kan mødes 5 personer ad gangen en til to gange pr uge. Der er lidt mere aktivitet på facebook end her, beklager kort svar

...
Du kan lide denne side